Gmina Wałcz
 • Najstarszym zachowanym zabytkiem architektury na terenie gminy Wałcz jest kościół pod wezwaniem św. Antoniego we wsi Golce zbudowany w 1669r. Wewnątrz znajdują się oryginalne organy z XVIII wieku z drewnianymi piszczałkami.
 • Park Linowy w Rudnicy - jeden z największych tego typu obiektów w Polsce.
 • Most Kłosowski - most wiszący nad jeziorem Raduń.
 • Szlak kajakowy "Wałecka Pętla Kajakowa".
 • "Magiczna Górka" - do końca niewyjaśnione zjawisko w pobliżu Wałcza - na drodze pomiędzy Strącznem i Rutwicą istnieje górka, pod którą przedmioty (w tym i samochody) wtaczają się "same".
 • Pozostałości schronów i umocnień Wału Pomorskiego
 • Rezerwaty przyrody: Wielki Betyń, Golcowe Bagno i Glinki.
 • Przez tę drugą co do wielkości gminę w Polsce przepływają dopływy Gwdy: Piława, Dobrzyca i Piławka, które są dostępne dla kajaków oraz Zdbica przepływająca przez duże jezioro Zdbiczno. Z Nadarzyc wzdłuż Zdbicy, przez Wałcz oraz wzdłuż jezior: Raduń, Dybrzno, Mielno, Smolno Wielkie i Smolno Małe prowadzi żółty, pieszy szlak turystyczny, a od Wałcza przez jeziora szlak kajakowy. Drugi szlak pieszy, zielony prowadzi wokół jeziora Bytyń Wielki.
 • Tereny leśne zajmują 46% powierzchni gminy, a użytki rolne 45%.
 • Władze gminy pobierają opłatę miejscową od turystów na terenie miejscowości Nakielno.

Innymi interesującymi zabytkami architektury są:
 • Kościół filialny pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Górnicy - 1672 r.
 • Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Skaplerznej w Laskach Wałeckich z XVIII w.
 • Kościół pod wezwaniem Narodzin Najświętszej Panny Marii w Karsiborze z XVIII w.
 • Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena z XVIII wieku w Rutwicy

Warto zobaczyć również:
 • pałac barokowy (ruiny) w Kłębowcu wzniesiony przez rodzinę Golców w końcu XVII w.
 • jedyna na terenie gminy chałupa ryglowana we wsi Nakielno zbudowana w 1748 r.
 • młyn wodny z 1933 r. w Golcach.
 • Umocnienia "Wału Pomorskiego".Przez teren gminy przebiegają umocnienia i liczne żelazobetonowe schrony będące pozostałością po II wojnie światowej. Wybudowane przez Niemców w latach 1934-35. Wał Pomorski stanowił jeden z elementów wschodniego systemu umocnień niemieckich przełamywanych przez l Armię Wojska Polskiego w operacji berlińskiej.Pas fortyfikacji rozciąga się wzdłuż jezior od Szczecinka przez Kręgi, Dudylany, na zachód do Nadarzyć. Linia umocnień przebiega następnie wzdłuż zachodniego brzegu jezior: Dobre, Zdbiczno, Smolne i Lubiana, dalej przez Wałcz, brzegiem jeziora Raduń, przez Strączno i Strzalin do Tuczna, skąd wiedzie wzdłuż jezior na zachód od Człopy i dalej zachodnim brzegiem Drawy oraz północnym Noteci - do Santoka. Większe skupiska schronów, a także pozostałości rowów strzeleckich i przeciwpancernych położone są koło Nadarzyć, Zdbic, Wałcza i Strzalina. Główne walki o przełamanie Wału Pomorskiego miały miejsce w rejonie Zdbic, Szwecji, Golców i Iławca.
 • Dla upamiętnienia tych wydarzeń na terenie Ziemi Wałeckiej powstało szereg muzeów (m.in. w Wałczu), izb pamięci zawierających eksponaty związane z walkami o przełamanie Wału Pomorskiego. Izby takie znajdują się m.in. w Szwecji, Zdbicach, Jastrowiu, Podgajach, Sypniewie. W rejonie Zdbic w 1983 r. utworzono centralny Rejon Pamięci Walk I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego. W utworzonym tam skansenie bojowym (obecnie zlikwidowanym) zrekonstruowano część umocnień i linii obronnych oraz przygotowano ekspozycję broni i sprzętu wojskowego używanego przez I Armię WP.
 • Na terenie gmin zlokalizowanych jest także szereg granitowych głazów - pomników z tablicami wyznaczającymi szlak bojowy l Armii WP, tam gdzie rozegrały się najcięższe walki: w Jastrowiu, Zdbicach, Nadarzycach, Mirosławcu. W Wałczu znajduje się cmentarz żołnierzy l Armii WP i żołnierzy radzieckich. Cały rejon kwalifikuje się do pełnienia funkcji turystyki sentymentalnej i poznawczej.

Poznaj_notec_20130906_3334-2Poznaj_notec_20130906_3336-2
Poznaj_notec_20130906_3339Poznaj_notec_20130906_3342-2
Poznaj_notec_20130906_3351-2
Poznaj_notec_20130906_3354-2Poznaj_notec_20130906_3355-2
Poznaj_notec_20130906_3362-2Poznaj_notec_20130906_3366-2
Poznaj_notec_20130906_3374-2Poznaj_notec_20130906_3379-2Poznaj_notec_20130906_3381-2
Poznaj_notec_20130906_3382-2Poznaj_notec_20130906_3386-2


logotypy150
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo.