Gmina Trzcianka
  • Wart obejrzenia jest neobarokowy kościół pw. Św. Jana Chrzciciela, z lat 1914-1916 w Trzciance. Jest to budynek trójnawowy, bazylikowy z asymetrycznie usytuowana wieżą. Ołtarz główny z pierwszej połowy XVIIIw. wykonany w  stylu barokowym, natomiast dwa ołtarze boczne reprezentują styl rokokowy z końca XVIIIw.
  • Ciekawe architektonicznie są: neogotycki budynek poczty polskiej z 1893r., oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka, które mieści się w dawnej „burmistrzówce” z pierwszej połowy XIX wieku. W muzeum tym zgromadzonych jest ponad 25 000 eksponatów związanych z regionem.
  • Okazały budynek Urzędu Miejskiego zaadaptowany w 1854r. na ratusz i rozbudowany w 1908r.

logotypy150
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo.