Gmina Wieleń
  • Gmina Wieleń jest największą pod względem powierzchni gminą województwa wielkopolskiego, leży w jego północno-zachodniej części, w Dolinie Noteci.
  • Współczesne oblicze gminy w znacznym stopniu ukształtowały warunki naturalne. Tutaj rozciągają się lasy Puszczy Noteckiej, słynące z obfitości runa leśnego, zwierzyny łownej i ukrytych w gęstwinie jezior. Teren gminy jest wyjątkowo urozmaicony i bogaty w walory przyrodniczo - krajobrazowe.
  • Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy, jedną czwartą grunty orne. Sąsiedztwo z gminami o wysokich walorach turystycznych, bliskość Drawieńskiego Parku Narodowego, jak również brak uciążliwego przemysłu stanowią o szczególnej atrakcyjności tej, największej obszarowo gminy w Wielkopolsce.

Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_065Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_069Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_131Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_164Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_181


logotypy150
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo.