Gmina Szydłowo
  • Gmina Szydłowo położona jest w zachodniej części Powiatu Pilskiego, na północnych rubieżach województwa Wielkopolskiego. Geograficznie południowo – zachodnia jej część wchodzi w skład Pojezierza Wałeckiego, natomiast północno-zachodnia znajduje się w obrębie Doliny Gwdy.
  • Tym, co stanowi o szczególnych walorach turystycznych gminy jest środowisko naturalne. Najbardziej zalesioną częścią gminy jest jej północno-wschodnia strona, tam również znajduje się wiele wód otwartych, co sprzyja rozwojowi turystki. Przez teren gminy przebiegają szlaki piesze, rowerowe oraz kajakowe. Dotyczy to przede wszystkim okolic takich miejscowości jak Dobrzyca, Krępsko oraz Tarnowo.
  • Ciekawym elementem krajobrazu są dwa rezerwaty przyrody.

  • Oprócz terenów Puszczy nad Gwdą objętych ochroną w ramach Natury 2000, na terenie gminy znajduje się rezerwat torfowiskowy„Smolary” utworzony w 1990 roku, w którym przedmiotem ochrony jest naturalna roślinność torfowiskowa mechowisk, obfitująca w rzadkie gatunki mszaków oraz rezerwat „Kuźnik” utworzony w 1959 roku, którego tylko fragment znajduje się w granicach gminy, przedmiotem ochrony jest leśno-jeziorny krajobraz dwóch rynnowych jezior.

  • W pobliżu Skrzatusza znajduje się najwyższe wzniesienie północnej Wielkopolski. Jest to Góra Dąbrowa o wysokość 207,1 m n.p.m., będąca doskonałym punktem widokowym nie tylko na teren gminy, ale i na dolinę Noteci oraz okoliczne miejscowości.

  • Na terenie gminy znajduje się 25 pomników przyrody, do najbardziej interesujących należą: dąb szypułkowy obok posesji F. Karczewskiego w Róży Małej, dąb szypułkowy w Kotuniu przed dworem, grupa dębów szypułkowych i 1 lipa drobnolistna w Starej łubiance i w Parku na boisku sportowym, grupa drzew: dwa dęby szypułkowe i dwa buki pospolite w miejscowości Tarnowo nad rzeką Dobrzycą obok zabudowań gospodarczych, cyprysik Lawsona a miejscowości Nowy Dwór – dawny cmentarz ewangelicki, aleja 19 lip w miejscowości Krępsko, dąb szypułkowy w m. Cyk przy bramie wjazdowej na posesje Pana J.Bąka, grupa drzew: 2 dęby i 3 wiązy w m. Skrobek.

  • W Tarnowie, Krępsku oraz w Gądku, Kłodzie, Róży Wielkiej znajdują się stawy rybne z przewagą karpia, a tam gdzie są ku temu warunki hodowany jest też pstrąg. Pstrąg wędzony i pstrąg pieczony to specjalność kulinarna tej Gminy.

Poznaj_notec_20130906_3407-2Poznaj_notec_20130906_3408-2
Poznaj_notec_20130906_3415-2Poznaj_notec_20130906_3420-2Poznaj_notec_20130906_3424-2
Poznaj_Noteć_Jóżwiak_2011_041
Poznaj_Noteć_cd_the_best_2012_008


logotypy150
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo.