Gmina Człopa
  • Wysoka lesistość terenu, przekraczająca 70%, pielęgnowana prowadzoną przez leśników gospodarką leśną o długoletniej już historii (pierwsze wzmianki o istnieniu nadleśnictwa pochodzą z 1792 roku) wyróżnia się zróżnicowanym drzewostanem w którym przeważają sosny urozmaicone dębami, bukami, brzozami i innymi gatunkami drzew. Rozległe kompleksy leśne są ostoją dzików, jeleni i lisów. Żyją tu także borsuki i jenoty, na ciekach wodnych spotkać można wydrę i bobra, a miejscowe bagniska stanowią dom dla żółwia błotnego.
  • Ziemie te były zamieszkałe w czasach słowiańskich, gdzie są ślady grodziska stożkowatego, które znajduje się w odległości dwóch kilometrów na zachód od Człopy, wśród bagien i łąk, nieopodal ujścia Cieszynki do jeziora Kamień.
  • Głównymi walorami są tu przepiękne lasy, jeziora i rzeki: Cieszynka, Drawa i Płociczna.
  • W gminie jest 14 jezior udostępnionych do wędkowania, na zasadach ogólnie obowiązujących. Do najatrakcyjniejszych zaliczyć należy. Szczuczarz, Trzebin, Załom, Zamieć, Dłusko, Kochlin Duży, Młyński Staw.
  • Lasy zajmują blisko 72,5% powierzchni gminy. Są one ostoją dzików, jeleni i lisów; żyją tu także: borsuki i jenoty; na ciekach wodnych spotkać można wydrę i bobra, a na bagniskach żółwia błotnego. Gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie Drawieńskiego Parku Narodowego.
  • Znajduje się tu czternaście gospodarstw agroturystycznych (najwięcej na Pojezierzu Wałeckim). Do wsi letniskowych zaliczono: Dzwonowo, Szczuczarz, Trzebin i Załom.


Poznaj_notec_20130907_3463-2Poznaj_notec_20130907_3444-2Poznaj_notec_20130907_3457Poznaj_notec_20130907_3459-2


logotypy150
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo.