Gmina Trzcianka
Przemierzając te trasy, można zobaczyć najciekawsze przyrodniczo miejsca, pomnikowe drzewa oraz chronione gatunki roślin i zwierząt. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne przygotowane przez leśników:
  • ,,Pańska Łaska” w Nadleśnictwie Trzcianka (4,0 km).
  • ,,Ścieżynkę Sarbinkę” w nadleśnictwie Sarbia (5,3 km).
  • ,,Rajczywiec” w Nadleśnictwie Potrzebowice (5,5 km).
  • ,,Dziewanna” w Nadleśnictwie Potrzebowice (do 4,0 km).
  • ,,Nad Bukówką” w Nadleśnictwie Trzcianka (w pobliżu miejscowości Smolarnia).
  • Ścieżkę w Nadleśnictwie Krucz (piesza 5,0 km, piesza lub rowerowa 12 km oraz rowerowa 20 km).

logotypy150
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo.